Nasza strona korzysta z plików cookie. Kliknij krzyżyk z prawej strony, aby zakceptować pliki cookies na tej stronie i zamknąć ten komunikat. x
english

Miasteczko motoryzacyjne Gdańsk

Przedmiotem założenia jest zagospodarowanie terenów po stoczniowych/przemysłowych w oparciu o rewitalizację, przebudowę 
i budowę wymaganej infrastruktury Miasteczka Motoryzacyjnego. 

Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie Starego miasta w Gdańsku na terenach poprzemysłowych, obecnie w znacznej części nieużytkowanych. Od północy znajdują się czynne zakłady „Ciechu”. Wschodnią stronę zamyka Kanał Kaszubski a od zachodu Trasa Sucharskiego. Południowa strona przedstawia się jako część najbardziej miastotwórcza z silnie rozwiniętą funkcją mieszkaniową oraz usługową. Z punktu widzenia lokalizacji istotny jest również czynnik komunikacyjny. Istniejąca infrastruktura, obecnie realizowana oraz przewidziana do realizacji w niedalekiej przyszłości, stwarza unikalną, jak na warunki trójmiejskie konfigurację połączeń drogowych, kolejowych i wodnych, określając tym samym dodatkowy potencjał omawianego terenu. Ponadto interesującym czynnikiem zachęcającym do lokalizacji założenia w tym miejscu było z jednej strony bliskie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych (zabytkowa część Gdańska) a z drugiej terenów obsługujących ciężki przemysł. Stwarzało to nietypową możliwość zbudowania za pośrednictwem specyfiki Miasteczka Motoryzacyjnego płynnego połączenia tych mocno wykluczających się funkcji, tworząc równocześnie bezpieczny bufor między nimi. I choć strategiczne plany miasta Gdańska przewidziały w tym miejscu lokację bezpośredniego zaplecza Portu Północnego charakter i celowość naszego opracowania nie wykluczały umiejscowienia go właśnie tu. Przeciwnie – poprzez kontrast, dużą umowność co do miejsca jako nadrzędnego celu projektu oraz bardziej analityczny a nie projektowy charakter opracowania nadaje mu wymiar uniwersalny i tym samym uzasadnia jego umiejscowienie właśnie w tej części Gdańska i całego Trójmiasta.

W skład kompleksu wchodziły by:

 • park motoryzacyjny
 • tereny wystawienniczo – konferencyjne
 • park technologiczno – produkcyjny
 • system komunikacji
 • przestrzeń ogólnodostępna

 Zestawienie powierzchni:

 • tory wyścigowe: 70ha
 • trybuny: 2000 miejsc
 • powierzchnia biurowa: 4500 m²
 • powierzchnia usługowa: 3000 m²
 • powierzchnia konferencyjna: 4000 m²
 • parkingi: 1500 miejsc
 • tereny zielone: 1000 m²

 

Autorzy projektu:

 • Anna Tomczak
 • Ewa Łydkowska
 • Arkadiusz Kicki
 • Karol Tomczak